Podlahové a prechodové lišty

Profilové a prechodové lišty sú  vyrobené z kvalitných dubových lamiel s rozmerom 30 x 3 mm.  Sú vhodné ku všetkým typom dubových podláh a parkiet. Montujú sa priamo na podlahu (na ležato). Rohové a dĺžkové spoje sa vykonávajú presným rovným/šikmým rezom.

1/1
© 2019 SAXO s.r.o. | Všetky práva vyhradené
Všetky údaje a cenníky boli aktualizované ku dňu 1.8.2018