S

Profilové a prechodové lišty sú vyrobené z kvalitného masívneho nadpájaného dubového reziva.  Sú vhodné ku všetkým typom dubových podláh a parkiet, vynikajú rozmerovou stabilitou a vysokou úrovňou opracovania. Montujú sa priamo na podlahu (na ležato) alebo skrutkovaním resp. lepením na stenu (na stojato). Rohové a dĺžkové spoje sa vykonávajú presným rovným/šikmým rezom.